anostrats.cat

El tigre, de William Blake

El poema, manuscrit i il·lustrat per Blake

El tigre

Tigre, tigre, foc ordit
dins dels boscos de la nit,
¿quina mà immortal, quin ull podria
marcar-te amb tan temible simetria?

¿En quin cel, o abisme, a la llunyania,
van forjar la flama que els ulls t’incendia?
¿Alçant quines ales gosà, ell, volar?
I a encendre’t la flama, ¿quina mà hi gosà?

¿Vinclant quina espatlla, i usant quin talent,
s’ha trenat el nervi del teu cor batent?
¿Qui ha fet que bategui el teu cor fogós,
quina mà espantosa, quin peu espantós?

¿I amb quina cadena?, ¿i usant quin martell?…
¿De quina fornalla sorgí el teu cervell?
¿Picant quina enclusa?… ¿Quina ment brutal
va gosar arrapar-te a un terror mortal?

Quan llançaven llances –una cada estel–,
i omplint-lo de llàgrimes, regaven el cel,
veient la seva obra, ¿saps si ell somrigué?
Ell, que ha fet xais mansos, ¿també a tu et va fer?

Tigre, tigre, foc ordit
dins dels boscos de la nit:
¿quina mà immortal, qui gosaria
marcar-te amb tan temible simetria?

William Blake, retratat per Thomas Phillips

William Blake (1757-1827)
Songs of Innocence and of Experience (1794)
Traducció d’Esteve Miralles

poema original

Què ens diu avui el poema “The Tyger”? (un article a The Guardian)

Més Blake en català

Patti Smith comenta i canta “The Tyger”