anostrats.cat

Treball, d’Umberto Saba

Jean François Millet,
L’home de l’aixada, 1860

Treball

Un temps
la vida m’era fàcil. Em donava
flors i fruita la terra en abundància.

Ara artigo una gleva seca i dura.
El tràmec
topa amb pedres, amb brossa. He de cavar
profundament, com qui cerca un tresor.

Umberto Saba (1883-1957)
Ultime cose (1944)
Traduït per Miquel Desclot


(publicat a Umberto Saba, Paraules i últimes coses, traducció de Miquel Desclot, Empúries 1985)

poema original

“Trieste i Saba”, amb un altre poema de Saba traduït, de Pau Sif