anostrats.cat

“Seia jo dins l’ermita de Sant Simó…”, de Mendinho

William Turner,
Mar de tempesta amb dofins, 1831

“Seia jo dins l’ermita de Sant Simó…”

Seia jo dins l’ermita de Sant Simó
i em voltaren les ones, grosses com són;
i jo esperant el meu amic,
i jo esperant el meu amic!

Estava dins l’ermita davant l’altar,
em voltaren les ones altes del mar;
i jo esperant el meu amic,
i jo esperant el meu amic!

I em voltaren les ones, grosses com són;
cap barquer no hi havia ni remador;
i jo esperant el meu amic,
i jo esperant el meu amic!

I em voltaren les ones altes del mar;
cap barquer no hi havia ni sé remar;
i jo esperant el meu amic,
i jo esperant el meu amic!

Cap barquer no hi havia ni remador;
garrida moriré en el mar major;
i jo esperant el meu amic,
i jo esperant el meu amic!

Cap barquer no hi havia ni sé remar;
garrida moriré en l’alta mar;
i jo esperant el meu amic,
i jo esperant el meu amic!

Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Portugal (s. XVI)

Mendinho (c. s. XIII)
Traducció de Josep Maria Llompart

poema original

Mendinho a la Wikipedia en castellà (inclou explicació sobre la lectura actual de la tornada)

Amancio Prada canta “Sediame eu na ermida de San Simon”