anostrats.cat

Oh Fortuna (Carmina burana)

La Roda de la Fortuna,
manuscrit dels Carmina burana, s. XIII

Oh Fortuna

Oh Fortuna,
com la lluna
l’estat teu és variable:
sempre creixes
o decreixes;
i la vida detestable
ajuda ara
i suara
els sentits jugant confon.
La indigència,
la potència,
com si fossin gel les fon.

Oh Sort vana
i tirana,
roda girant sens parar,
perillosa,
enganosa
sempre disposta a mudar.
Amagant-te,
disfressant-te
a mi t’acostes també.
Despullat
per maldat
del teu joc ara aniré.

En salut
i virtut
la Sort m’és desfavorable;
de vigor
a llangor
el pas és inevitable.
i ara ja,
sens tardar,
les vostres cordes polsau;
puix la sort
toma el fort,
tots alhora amb mi plorau!

Carmina burana, cançons anònimes dels segles XII i XIII
Traducció del llatí de Gabriel de la S.T. Sampol

poema original

Oh Fortuna, en la música de Carl Orff

Jordi Llovet escriu sobre els Carmina burana