anostrats.cat

Sobre la seva ceguesa, de John Milton

Milton dictant El paradís perdut a les seves filles,
Mihály Munkácsy, 1877-78

Sobre la seva ceguesa

Quan penso en com la llum ja se m’esgota
en un món fosc, abans de mig camí,
i el Talent que amagar-lo és com morir
no puc emprar, per bé que més s’acota

mon Cor al Creador, i més li porta
un ver balanç que eviti el seu regany,
pregunto, foll: “Déu vol el meu afany
i em pren la llum?”  La paciència, forta,

diu per callar el mormol: “Déu no fretura
ni feina ni regals: qui no s’ulçura
i millor du el seu jou té més virtut.

És com un Rei. Milers, quan Ell comanda,
corren sense descans per mar i landa.
També obeeix qui espera en quietud.”

John Milton (1608-1674)
c. 1655
Traduït per Miquel Àngel Llauger

poema original

La traducció de Josep Maria Boix i Selva d’El paradís perdut

sobre El paradís perdut en traducció de Boix i Selva