anostrats.cat

“Set anys fent de pastor…”, de Luís de Camões

Claude Lorrain
Paisatge amb Jacob, Raquel i Lia al costat del pou, 1666

“Set anys fent de pastor…”

Set anys fent de pastor Jacob servia
el pare de Raquel, serrana bella;
mes no servia el pare sinó a ella,
i a ella sols per premi pretenia.

Els dies, en l’espera d’un sol dia,
passava, sols de veure la donzella;
el pare, tanmateix, amb manya vella,
per comptes de Raquel li dava Lia.

Veient el trist pastor que amb tals enganys
li era així negada sa pastora,
com si prou no l’hagués ell conquerida,

comença de servir altres set anys
dient: –Més serviria, si no fóra
per a tan llarga amor, curta la vida!–

Luís Vaz de Camões (c. 1524-1580)
Traducció de Joan Alegret

poema original

sobre Camões

Recordem Joan Alegret