anostrats.cat

“Aquest que veus aquí…”, d’António Lobo de Carvalho

Azulejo portuguès del s. XVIII

HAVENT ESTAT L’AUTOR ADMÈS A LA PRESÈNCIA D’UNA SENYORA
AMB QUI ES DISPOSAVA A GRANS EMPRESES,
AL FINAL VA HAVER DE RETIRAR-SE IN ALBIS, COM ES VEU TOT SEGUIT

Aquest que veus aquí, formosa dama,
enmig dels molls testicles defallent,
prou que fou altre temps un llamp ardent,
avui només és ble que no té flama.

Aquest que veus aquí prou fou el Gama
de les mars on navega tanta gent;
avui, carcassa vella, solament
conserva dels estralls que féu la fama.

Aquest que veus aquí fou del treball
el més sofert, mes ja ningú ho espera:
avui d’amor és lànguid espantall.

Aquest que veus aquí, d’ardent esfera
fou la flor, fou la llum, fou el carall;
però avui ja no és tot allò que era!

António Lobo de Carvalho (1732-1787)
Traducció de Gabriel de la Santíssima Trinitat Sampol

Aquesta i altres poesies satíriques portugueses dels ss. XVII-XVIII, en traducció de G.S.T. Sampol

Sobre António Lobo de Carvalho, poeta satític portuguès